www.8455.com,澳门新葡京娱乐官网,首 页

关于自考助学班学费调整的通知
发布时间: 2018-04-20 浏览次数: 452

   

因自考助学班的教学成本一直增加,近两年来我院自考助学班的学费一直未作任何调整,经多方协商,自20186月起,自考助学班的收费标准具体如下调整:

序号

专业名称

调整前学费/每期(元)

调整后学费/每期(元)

收费期数

1

采购与供应管理

4800

5200

三期

2

会计

4800

5200

三期

3

公共关系

4800

5200

三期

4

行政管理学

4800

5200

三期

5

项目管理

4800

5200

三期

6

艺术设计

5500

6000

三期

已在读的学生按原标准收取学费。

特此通知

 

 

                                                  www.8455.com

继续教育澳门新葡京娱乐官网

2018.4.19

 

 
XML 地图 | Sitemap 地图